Liên hệ . Hãy cùng nhau xây nên giá trị.

Kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới toàn cầu của chúng tôi tạo ra đã làm nên thành công của WerteWerk. Hãy cùng nhau xây nên giá trị.

Chi tiết liên hệ

Kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi là thành công của bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng ta hãy cùng nhau tìm ra sự kết hợp ưu việt nhất giữa sản phẩm và dịch vụ cũng như các giải pháp tối ưu cho công ty của bạn. Cái chúng ta sẽ có là cơ hội để được cùng nhau trao đổi sâu rộng về vấn đề này.

WerteWerk GmbH
Schornerstr.1a | 82065 Baierbrunn
Điện thoại +49 (0)172 / 705 62 37
info@wertewerk.fish

Đối tác

Bạn có câu hỏi về nguồn cung ứng, thị trường hoặc chuỗi giá trị? Hãy liên hệ trực tiếp với Giám đốc điều hành Peter Niedermeier.

Bạn có muốn một người liên hệ về những cải tiến, tính bền vững hoặc việc đào tạo chuyên sâu? Tiến sĩ Hans Stefan Bergleiter sẽ là người hỗ trợ các bạn.

Mâu liên hệ

Đam mê và chuẩn xác để phục vụ cho thương hiệu thủy hải sản riêng của bạn.