Thông tin pháp lý

Thông tin theo § 5 TMG

WerteWerk GmbH Parkstraße 34a
D-82065 Baierbrunn

Đăng ký thương mại: 191658 HRB
Tòa án đăng ký: Munich
Đại diện: Peter Niedermeier

Liên hệ

Điện thoại: 0172 7056237
E-Mail: p.niedermeier@wertewerk.fish

VAT ID
Mã số thuế VAT theo § 27 luật thuế doanh thu: DE 335812799

Định danh nghề nghiệp và quy chế ngành nghề

Định danh nghề nghiệp: ngành nghề khác Phòng ban phụ trách: Được trao: Áp dụng các quy chế ngành nghề: Quy định theo: http://

Giải quyết tranh chấp của EU

EU cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Địa chỉ email của chúng tôi có thể được tìm thấy ở trên trong phần Impressum.

Giải quyết tranh chấp người tiêu dùng / Ban trọng tài quốc tế
Chúng tôi không sẵn sàng hoặc không bắt buộc tham gia vào các thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Trách nhiệm về nội dung

Là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi chịu trách nhiệm theo § 7 Abs.1 TMG ( đạo luật Telemedia của CHLB Đức) về nội dung của riêng chúng tôi trên các trang này theo Pháp Luật Chung. Tuy nhiên, theo §§ 8 đến 10 TMG, chúng tôi với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ không có nghĩa vụ theo dõi thông tin của bên thứ ba được truyền hoặc lưu trữ hoặc điều tra các tình huống về các hoạt động bất hợp pháp.

Nghĩa vụ loại bỏ hoặc ngăn chặn việc sử dụng thông tin theo quy định của Pháp Luật Chung không bị ảnh hưởng bởi điều này. Tuy nhiên, trách nhiệm pháp lý chỉ xác lập từ khi chúng tôi có được thông tin về vi phạm cụ thể. Sau khi biết được những vi phạm, chúng tôi sẽ xóa nội dung này ngay lập tức.

Trách nhiệm đối với các đường dẫn (links)

Trang của chúng tôi có các đường dẫn đến các trang web của bên thứ ba, mà chúng tôi không có ảnh hưởng về nội dung. Do đó, chúng tôi không thể chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các nội dung của bên thứ ba này. Nhà cung cấp hoặc nhà điều hành các trang web liên quan sẽ chịu trách nhiệm về nội dung của các trang này. Ngay tại thời điểm kết nối, nội dung trang liên kết đã được kiểm tra về các vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Nội dung bất hợp pháp không thể nhận ra tại thời điểm liên kết.

Tuy nhiên, việc kiểm soát liên tục nội dung của các trang liên kết là không khả thi nếu không có bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật. Sau khi có được các thông tin về vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xóa các liên kết như vậy ngay lập tức.

 

Bản quyền

Nội dung và tác phẩm được tạo bởi các nhà khai thác trang web trên các trang này phải tuân theo luật bản quyền của Đức. Việc sao chép, sử dụng, phân phối và bất kỳ loại hình khai thác nào ngoài giới hạn bản quyền đòi hỏi sự đồng ý bằng văn bản của tác giả hoặc người sáng tác. Tải xuống và bản sao của trang web này chỉ được phép sử dụng cho mục đích riêng và phi thương mại.

Trong chừng mực nội dung trên trang này không được tạo bởi nhà điều hành, bản quyền của bên thứ ba được tôn trọng. Đặc biệt, nội dung của bên thứ ba được ghi chú. Tuy nhiên, nếu bạn khám phá ra bất cứ vi phạm bản quyền nào, hãy thông báo cho chúng tôi. Sau khi nhận được các thông báo này, chúng tôi sẽ xóa nội dung đó ngay lập tức.